Farkas Viktória vagyok, és a legfontosabb, amit el szeretnék mondani magamról, hogy a spiritualitás és a tudatosság/éberség fejlesztése több mint 20 éve meghatározó helyet foglal el az életemben.
Mindig nyitott voltam és érdekelt a világ rejtett oldala, ám megnehezítette a dolgomat két egymásnak eléggé ellentmondó tény az életemben.
Az egyik, hogy kicsi gyerek korom óta vannak különleges tapasztalataim, álmaim, látomásaim, valamint különleges élményeim az úgynevezett “természetfölöttivel”. (Amiről azóta megtanultam, hogy nagyon is természetes)
      
A másik, hogy egy nagyrészt ateista családban nevelkedtem, ahol minden ilyesmit butaságnak minősítettek, engem pedig egy “furcsa kislánynak”.
Ebből adódóan, bár tájékozódtam a világ nagy vallásairól, de alapvetően a tudománytól reméltem válaszokat, és talán mondhatom, hogy szinte törvényszerűen a kvantumfizikánál kötöttem ki.
A sors játéka, hogy több mint húsz év után, túl ezotérián, mágián, okkultizmuson, vallásokon, ma ismét kvantumfizikát, és egy kvantummechanikán alapuló technikát tanulok/művelek.
      
Önmagamat leginkább okkultistaként tudom meghatározni a szó nemesebb és tisztább értelmében, tehát olyan személy vagyok, aki az élet rejtett összefüggéseit kutatja, tanulmányozza, és az eredményeit örömmel megosztja másokkal.
2000-ben ismertem meg a teozófia eszmerendszerét és 2002 óta vagyok tagja a Magyar Teozófiai Társulatnak.
A Teozófiai Társulatban a “rejtett” tudás hatalmas tárházához fértem hozzá (ami egyébként cseppet sincs elrejtve, ezért is tettem idézőjelbe).
Kevesen tudják, hogy a teozófia, és megalkotójának Helena Petrovna Blavatskynak a művei alkotják a modern nyugati spiritualitás/ezotéria alapját. Aki tehát a teozófiát ismeri, nagyjából minden spirituális irányzatot ismer, vagy legalábbis könnyedén megért és átlát. Emellett egy “teozófus” számára szinte elkerülhetetlen a tudatosságot fejlesztő gyakorlatok egész sorának megismerése és használata, a rendszeres “lelki gyakorlat”, meditáció, tehát a nagyon aktív belső élet.
      
Mindezek nagyon fogékonnyá tettek az újabb módszerek, technikák elsajátítására és könnyed használatára. Úgy is mondhatom, hogy amikor a Theta Healinget megismertem, már jelentős előképzésen voltam túl.
      
Feltehetően ez a magyarázata annak is, hogy habár csak rövid ideje foglalkozom Theta Healinggel, a konzultációim máris rendkívül eredményesek. Emiatt döntöttem úgy, hogy a barátaimon és családtagjaimon kívül mások számára is elérhetővé teszem a konzultáció lehetőségét.
Fontos tudni, hogy egy Theta Healing konzultációban mindig a teremtő erő formálja a valóságot, és a kliens az, aki ezt megengedi, beengedi. A konzulens érdeme mindössze annyi, hogy létrehozza és fenntartja a teremtő erőhöz való kapcsolódást, illetve ismeri a technikai fogásokat, amelyek a folyamatot előmozdítják.
      
A LEGFONTOSABB IRÁNYELVEIM
  • Szoros kapcsolatot ápolni Istennel, a Teremtővel, vagy forrásenergiával, hiszen ő végzi a gyógyítást, ő teremti újjá az életünket a Theta Healing munkában.
  • Támogatni a hozzám fordulókat a forrásenergiához való kapcsolódásban, ha ők ezt választják, és ezáltal hozzásegíteni őket ahhoz, hogy önmaguk életének formálását megtanulják.
  • Ítéletmentesség a tőlem telhető legteljesebb mértékben annak érdekében, hogy aki hozzám fordul, minél könnyebbn elfogadja, megértse önmagát.
  • Szeretetteljes, biztonságos légkör biztosítása a kliensek számára.
  • Teljes diszkréció, természetesen.
A LEGFONTOSABB ELVÁRÁSAIM MAGAMMAL SZEMBEN
  • Folyamatosan tanulni, képezni magam.
  • Intenzív önmunkával egyre alkalmasabbá válni a teremtő erővel való kapcsolódásra és ezáltal egyre hatékonyabban hozzájárulni ahhoz, hogy a hozzám fordulók élete jobbá váljon (olyan értelemben, ahogy ők akarják).
  • Minden eddigi és ezután megszerzendő tudásommal segíteni mások fejlődési törekvéseit, ahogyan ők igénylik.
      
Köszönöm a figyelmet!